Specialist in medezeggenschap

Een eigen beleidsmedewerker

Natuurlijk heb je als cliëntenraad invloed op de kwaliteit van zorg. Zonder goede medezeggenschap geen goede zorg!

Daarvoor heb je als raad wel beleidsondersteuning nodig. Elke cliëntenraad verdient een eigen beleidsmedewerker, die de cliëntenraad voorziet van informatie over de laatste ontwikkelingen in de zorg. En dat niet alleen, maar ook iemand die helpt bij de vertaling van die ontwikkelingen naar het beleid van de cliëntenraad zelf.

En dat is helemaal niet zo vreemd. Jullie bestuurder heeft ook een (of meer) beleidsmedewerker. Zoals een bestuurder beleidsmedewerkers nodig heeft, zo heeft ook een cliëntenraad beleidsmatige ondersteuning nodig.

Uitgangspunten
Ondersteuning maakt het de cliëntenraad mogelijk om goed te werken. De ondersteuner neemt het werk van de raad niet (=nooit) over! Andere uitgangspunten bij ondersteuning door Zeggenschap.nu zijn:

  • De cliëntenraad levert een bijdrage aan verhoging van de kwaliteit van zorg.
  • Jullie bepalen als cliëntenraad zélf je beleid.
  • Jullie zijn als cliëntenraad samen verantwoordelijk voor het functioneren van de raad en ieder levert naar vermogen een bijdrage daaraan.
  • Ondersteuning van de raad kent een inhoudelijke component (informatie, advies, analyse, e.d.) en een praktische component (verslaglegging, agenda’s opstellen e.d.)
  • Ondersteuning richt zich ook op de relatie tussen cliëntenraad en zorgaanbieder.
  • De cliëntenraad is gewoon leuk! Het levert alle partijen wat op en geeft energie.

Ondersteuning op afstand

  • Wél behoefte aan een vraagbaak, maar niet elke week?
  • Wél belangstelling voor regelmatige gesprekken, maar niet aan een ondersteuner bij élke vergadering van de raad?
  • Krijg je ook adviesaanvragen waarover je wel eens zou willen sparren?


Dan is ondersteuning op afroep iets voor je! Met ondersteuning op afroep bepaal je zelf op welke momenten en over welke onderwerpen de cliëntenraad ondersteuning krijgt.

Informatie
Meer informatie? Laat het even weten, dan neem ik contact op!

 

  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu
 
 

 

ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
Advies • Training • Coaching
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu


zeggenschap.nu werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, onze raad heeft belangstelling voor een eigen beleidsmedewerker en gaat daar graag over in gesprek.

 

Ja ik wil graag praten over een eigen beleidsmedewerker