Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

6 tips voor de pro-actieve raad.

Van reactief naar initiatief

 

Cliëntenraden die initiatief nemen, hebben meer invloed. Ook in 2016 geldt dat (en 2017 en 2078 en…etc). Er is een rechtstreeks verband tussen de mate waarin de cliëntenraad zelf actie onderneemt en de mate waarin hij invloed heeft op het beleid.

Hieronder 6 tips voor de cliëntenraad om initiatief te nemen.

1: Pak de telefoon

Bel eens met iemand uit je achterban, een cliënt of een familielid en stel een eenvoudige vraag: “Wat vond u van de Kerstviering?” of “Wat vindt u van het schoonmaken van de kamers?” “Vindt u het gezellig in de huiskamers?”. Nu ja wat u ook maar wilt weten. Zorg ervoor dat elk lid van de cliëntenraad één of twee personen uit de achterban belt, bespreek de uitkomsten in de cliëntenraad en u hebt waarschijnlijk een aantal punten voor de agenda van het overleg met uw bestuurder.


2: Vraag eens hoe het zit met het plan Zinvolle daginvulling

Voor 1 april moet de zorgaanbieder dat bij het Zorgkantoor hebben ingediend. Is er al met de cliëntenraad over gesproken? Het Zorgkantoor financiert alleen maar plannen waar de cliëntenraad positief over adviseert! Wat vindt de raad zélf eigenlijk een zinvolle daginvulling?

3: Maak een eigen definitie van goede zorg

Over de vraag wat goede zorg is heeft iedereen wel een mening. En wat vindt de cliëntenraad goede zorg? Weet iedereen binnen de instelling van jullie visie op goede zorg? Gebruikt de raad die visie bij het beoordelen van het beleid van de zorgaanbieder?

4: Lees het beleidsplan van de zorgaanbieder nog eens goed door

Er staan vast en zeker onderwerpen in die ook voor de cliëntenraad interessant zijn. Bereid je voor op een inhoudelijke discussie over die onderwerpen! Natuurlijk op basis van de visie die de cliëntenraad op zorg heeft (zie hierboven)

5: Stel een speerpuntenlijst op

Lees de verslagen van de afgelopen 10 vergaderingen van de cliëntenraad nog eens na. Er staan vast en zeker onderwerpen in die regelmatig terugkomen. Zet die onderwerpen eens op papier en vraag je af of je daar als raad beleid op kunt ontwikkelen of een (ongevraagd) advies over kunt geven.

6: Denk na over de klachtenregeling

Er is nieuwe wetgeving op het terrein van klachten en klachtafhandeling. Dat betekent, dat er moet worden nagedacht over een klachtenregeling en over klachtopvang. Welke ideeën heeft de cliëntenraad daarover? En kent jullie bestuurder die ideeën?

 

Voor een cliëntenraad zijn er legio mogelijkheden om initiatief te nemen. Maar de raad moet wel een keuze maken. Alles aanpakken gaat niet werken.

Wilt u meer invloed als cliëntenraad hebben?

Wilt u aan de slag met één van de onderwerpen hierboven?

En heeft u ondersteuning nodig bij het omzetten in een praktische aanpak?

Neem dan contact met mij op, zodat we samen kunnen bespreken hoe we de cliëntenraad versterken.

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu