Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Voor cliënten geldende regelingen

Er is ruimte voor zorgorganisaties voor eigen beleid. Ook als we kijken hoe zorgorganisatie omgaan met het beleid om het Coronaviurs in te dammen, zien we dat verschillende organisaties verschillende besluiten nemen. 

Natuurlijk, de maatregelen van overheidswege zijn het minimale. Er zijn ook organisaties die een stapje verder gaan. Zo worden in de ene organisatie de deuren voor bezoek gesloten. In de andere organisatie is bezoek (onder beperkingen) nog wel toegestaan. 

 

Hoe zit het met de medezeggenschap in deze crisis? 

Laten we om te beginnen vaststellen dat het hier om "voor cliënten geldende regelingen" gaat. Dat zou betekenen dat besluiten als sluiten voor bezoek onder verzwaard advies vallen. Per 1 juli onder het instemmingsrecht.

 

Besluiten die een organisatie moet nemen krachtens wetgeving vallen niet onder het adviesrecht. We hebben al vastgesteld dat ook in deze tijd van crisis organisaties een zekere ruimte hebben.

Allereerst geldt natuurlijk dat we in een bijzondere tijd zittten. Niemand heeft dit eerder bij de hand gehad. Dat betekent dat er ook een zekere mate van "trial and error" is. Het betekent ook dat de urgentie van maatregelen zo groot kan zijn, dat er geen ruimte is voor goed overleg. Het betekent dat er ook bij de cliëntenraad begrip voor moet zijn dat niet alles volgens de medezeggenschapsregels verloopt.

 

Zorgorganisaties moeten er van hun kant alles aan doen om de cliëntenraden te betrekken bij het beleid.

Dat betekent op z'n minst een "hotline" tussen bestuurder en voorzitter van de cliëntenraad.

Je kan er ook aan denken om de cliëntenraad (een afgevaardigde) aan te laten schuiven bij het crisisteam.

Met behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid kan deze het cliënrtenperspectief verwoorden in de overwegingen over te nemen maatregelen.

Tenslotte moeten we het samen doen. In de woorden van onze premier: "De opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen."

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu