Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Briefings Wkkgz

Hoe zit die nieuwe wet over kwaliteit en klachten nu precies in elkaar?

Rondom die vraag hebben in de afgelopen maanden 4 briefings over de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) plaatsgevonden. Op 13 januari was de briefing in Ridderkerk, 2 februari in Amersfoort, 31 maart in Eindhoven en op 28 april in Leeuwarden.

 

Hand-out presentatie

In totaal hebben ongeveer 150 mensen uit een vijftigtal cliëntenraden deelgenomen

Tijdens die briefings is gesproken over de inhoud en achtergronden van de Wkkgz. U vindt hier de Powerpointpresentatie die tijdens de bijeenkomsten is gebruikt.

 

eisen stellen...

Daarnaast is tijdens die briefings óók gesproken over de initiërende rol die de cliëntenraad heeft bij het denken over kwaliteit en over klachten.

U vindt hier een opsomming van eisen die een cliëntenraad kan stellen aan respectievelijk kwaliteit van zorg en aan de klachtenregeling. Deze zijn tijdens de briefing geformuleerd. Wellicht ter inspiratie in uw gesprekken over kwalitreit en over klachten!

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu