Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Nieuws over de Wmcz, wetswijziging op komst?

 

Windstilte?

Na een behoorlijk lange periode van stilte is er eindelijk weer beweging!

In haar brief aan de Kamer van 15 juni  (zie hier) laat Minister Schippers weten dat zij weer aan de slag gaat met de wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

In september wordt het voorstel voor een gewijzigde wet voor consultatie beschikbaar gesteld. Dat betekent dat “het veld” (u dus ook!) het voorstel van commentaar kan voorzien. Begin volgend jaar zal het voorstel  bij de Tweede Kamer worden ingediend.

 

En wat wil de Minister als het om het wijzigen van de Wmcz gaat?

Zie daarvoor de derde pagina van de brief van de Minster onder het kopje "Verwerking adviezen in wetsvoorstellen"

De Minister hecht grote waarde aan de representativiteit van de cliëntenraad.

Het instemmingsrecht komt om de hoek kijken. 

Ik verwacht ook dat in het voorstel voor wetswijziging meer ruimte zal worden geboden om de medezeggenschap aan te passen aan de structuur van de instelling.

En de mogelijkheden voor cliëntenraden om scholing en ondersteuning in te huren worden in de wet beter geregeld. Op zich ligt dat voor de hand, want als je de formele positie van de cliëntenraad versterkt, zul je er óók voor moeten zorgen dat de raad dat aankan. Dus dan moet je er ook voor zorgen dat de cliëntenraad voldoende middelen heeft om zich inhoudelijk te versterken.

 

Lezenswaard is ook het rapport dat als bijlage bij de Kmaerbrief is gevoegd.

Hierin wordt gepleit voor een veelvormiger medezeggenschap. Ruimte voor locale initiatieven en geen eenheidsworst. Zie hier voor dat rapport

 

Workshops

Eind september organiseer ik verspreid door het land vier workshops. Tijdens deze workshops wordt u geïnformeerd over de hooflijnen van de veranderingen.

Maar vooral kunt u tijdens die workshops direct invloed uitoefenen door deel te nemen aan de consultatie. Dat betekent dat u daadwerkelijk met uw eigen iPad of laptop het consultatieformulier gaat invullen. Terwijl u dat doet, kunt u overleggen over vragen met andere aanwezigen. En als we tegen een vraag aanlopen die voor iedereen problemen oplevert, bespreken we die plenair.

En natuurlijk kunt u de workshop ook gebruiken om contacten te leggen met collega-raden.

 

Belangstelling

Wilt u reageren op het voorstel van de Minister tot wijziging van de Wmcz?

Wilt u dat liever samen met anderen doen in plaats van alleen?

Kom dan naar de consultatieworkshops die ik organiseer op

•             29 september in Ridderkerk

•             30 september in Eindhoven

•             3 oktober in Oostzaan

•             5 oktober in Zwolle

Aanmelding

U kunt hier aanmelden voor één van die bijeenkomsten.

 

 

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu