Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Nieuwe wet door de Eerste Kamer

 

Ja, ja, hoera!

Er is een nieuwe Wmcz. Een nieuwe wet die een vooruitgang is ten opzichte van de vorige.

 

De positie van de cliëntenraad wordt sterker door het instemmingsrecht dat wordt ingevoerd. 

De positie van de raad wordt óók sterker door de faciliteiten die in de Wmcz worden genoemd zoals scholing en ondersteuning.

 

En ik ben benieuwd hoe het onderscheid tussen inspraak en medezeggenschap in de praktijk gaat uitpakken. Op welke manieren gaan raden en organisaties daar vorm aan geven? 

 

We gaan een aantal levendige jaren tegemoet (wat betreft inspraak & medezeggenschap van cliënten)

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu