Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Medezeggenschapsregeling

Volgens de Wmcz 2018 moet er een medezeggenschapsregeling komen.

In die regeling moeten een aantal zaken over het functioneren van de cliëntenraad worden geregeld.

Elke zorgorganisatie moet dat doen.

Welke zaken moeten geregeld worden?

 

Representativiteit

Waarborgen voor de representativiteit van de raad en zijn vermogen om de belangen van cliënten te behartigen, te weten:

het aantal leden van een cliëntenraad,
de wijze van benoeming en ontslag,
welke personen tot lid kunnen worden benoemd en
de zittingsduur van de leden.
 
Complexe besluiten

De wijze waarop een cliëntenraad wordt betrokken bij de voorbereiding van een besluit over:

- een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de instelling;
- een fusie of duurzame samenwerking waarbij de instelling is betrokken;
- een overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan;
- een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven, en
- de selectie en benoeming van personen die leiding geven aan degenen die zorg  verlenen aan cliënten, indien het een instelling betreft die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven.

 

CCR en lokaal

De regeling van taken en bevoegdheden van de cliëntenraden, indien er meerdere cliëntenraden in een organisatie worden ingesteld.

 

Informatieverstrekking

De wijze waarop aan de cliëntenraad de informatie wordt verstrekt die hij nodig heeft én de wijze waarop de instelling ervoor zorgt dat de informatie voor de cliëntenraad begrijpelijk is.

 

Geen overdracht

Het instemmingsrecht van elke cliëntenraad ten aanzien van de medezeggenschapsregeling. Dit recht kan niet worden overgedragen.

 

Wordt het er makkelijker op?

Moeten er nu weer hele boekwerken geproduceerd worden? Convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijk reglement en niet te vergeten het instellingsbesluit? Ik denk dat het eenvoudiger kan, zie de link bovenaan de pagina actualiteit. Denk eens mee en laat me weten wat je van dit idee vindt.

 

Meer weten?

Neem contact op: 0651130518 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu