Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

WAT KOMT ER VOOR DE CQ-INDEX TERUG?          

Aanbieders van ouderenzorg zijn vanaf volgend jaar niet meer verplicht om de Consumer Quality index-vragenlijst VVT te gebruiken voor het meten van klantervaringen. Ze kunnen voor het registreren van cliëntervaringen in 2016 ook andere meetinstrumenten gebruiken.

    

Dit hebben ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgesproken. De huidige CQi-vragenlijst VVT is ontworpen voor de AWBZ. De vragenlijst is daarmee verouderd en sluit niet aan bij de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). ActiZ, BTN en ZN hebben daarom besloten om in 2016 te werken aan een nieuw meetinstrument dat wel aansluit bij de Wlz en dat leidt tot minder administratieve belasting van cliënten en zorgorganisaties.

 

Tsja, wat niet werkt moet weg.

De CQ (met al z’n tekortkomingen) was ooit wél het eerste moment waarop aanbieders én cliënten het eens waren over kwaliteit. En het was de eerste peilstok die in de hele sector werd gebruikt. Daarmee is de CQ toch baanbrekend geweest in de zorgsector.

Ik ben wel benieuwd hoe een meetinstrument zonder administratieve lasten eruit ziet.

 

Voor de cliëntenraad biedt het afschaffen van de CQ-index weer nieuwe mogelijkheden. Immers zorgaanbieders blijven wel degelijk verplicht om onderzoek te doen naar de ervaringen van hun cliënten.

En de vraag hoe dat moet gebeuren, daar dient de cliëntenraad bij betrokken te worden.

 

Cliëntenraad: Van reactief naar initiatief:

Weet u al hoe uw zorgaanbieder volgend jaar de ervaringen van cliënten gaat onderzoeken?

Heeft u al voor ogen naar welke onderwerpen dan onderzoek gedaan zou moeten worden?

Heeft u al een idee over hoe gedetailleerd dat zou moeten?

En wellicht heeft u nog wel meer vragen of ideeën hoe de cliëntenraad het initiatief kan nemen.

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu