Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Belang van de cliëntenraad

De cliëntenraad is belangrijk!

Waar het over vernieuwing in de zorg gaat, hoor je vrij snel deze uitroep. Vernieuwing in de zorg kan alleen gerealiseerd worden als de cliënten daarbij betrokken worden. Daarom is een cliëntenraad van belang.

In de vernieuwing van de zorg is versterking van de positie van de cliënt één van de centrale thema’s. Ook om dat voor elkaar te krijgen, is het zaak dat de cliëntenraad betrokken is bij zorgvernieuwing. 

 

De cliëntenraad is belangrijk in het streven naar zorgvernieuwing.

Op de website van het programma Waardigheid en trots is het verslag te vinden van een gesprek tussen Karin Lieber, Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep en Anneke Augustinus, manager care bij Zorg en Zekerheid.

U kunt het hele gesprek hier nalezen.

 

Uw bijzondere aandacht voor de laatste alinea van dat gesprek: Voor beiden is het een uitgemaakte zaak dat de cliëntenraad een belangrijke rol speelt in de dialoog. “Wij hebben eenmaal per jaar een tripartite overleg met verpleeghuizen en cliëntenraden waarbij die raden de agenda bepalen”, zegt Augustinus. “Ook overleggen we eenmaal per jaar met cliëntenraden alleen, op het zorgkantoor. Het komt ook vaker voor dat cliëntenraden aanwezig zijn bij het inkoopgesprek. En ze moeten de verbeterplannen goedkeuren die de verpleeghuizen indienen. Hun rol neemt dus echt toe.” Lieber: “Voor ons vanzelfsprekend.”

 

Is er een match tussen faciliteiten en belang van de raad?

De cliëntenraad is belangrijk. Hoogste tijd om eens stil te staan bij deze vraag: Komt de mate waarin de cliëntenraad gefaciliteerd wordt overeen met het belang dat aan het werk van de raad wordt gehecht?

Krijgt de raad professionele ondersteuning? Heeft de cliëntenraad de gelegenheid om trainingen, cursussen of coachingtrajecten te volgen? Wordt er voldoende energie gestopt in de werving van nieuwe en goeie leden? Krijgen de leden van de raad vacatiegeld? Mag een training voor de cliëntenraad evenveel kosten als een training voor het managementteam?

Kortom, zijn de faciliteiten waarover de raad kan beschikken en het budget in overeenstemming met het belang, dat wordt gehecht aan een goede cliëntenraad?

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu