Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Cliëntondersteuning

Inmiddels zijn we alweer negen maanden na de inwerkingtreding van de Wet Langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor cliëntenorganisaties was de verankering van onafhankelijke cliëntondersteuning een heikel punt bij de totstandkoming.

In beide wetten is het begrip terecht gekomen, zij het met een verschillende definitie....

 

Ruim baan voor de onafhankelijke cliëntenondersteuner?

In de praktijk zien we er nog niet zoveel van terug. Op veel websites van zorginstellingen ontbreekt het aan aandacht voor cliëntondersteuning. Terwijl juist die zorginstelling voor veel cliénten de belangrijkste bron van informatie zal zijn. Ook over het bestaan van cliëntondersteuning. Niet voor niets zijn zorginstellingen dan ook verplicht cliënten in kennis te stellen. (zie bijvoorbeeld ook de Nieuwsbrief Hervorming landurige zorg van 22 september)

 

Zie ook de notitie "op zoek naar onafhankelijke cliëntondersteuning"  

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu