Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

 

Bent u al in gesprek over zinvolle daginvulling?

Er zijn vanaf 2016 structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Het extra geld kan worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet. De deadline hiervoor is 1 april 2016.

 

Het plan staat niet centraal, maar de dialoog binnen de organisatie over de vraag wanneer personeel goed toegerust is en wanneer bewoners een zinvolle dag hebben. Daarom zijn de plannen vormvrij en worden door het zorgkantoor uitsluitend getoetst op instemming van de Centrale Cliëntenraad, VAR en OR. Vanwege de gemiddelde termijnen van interne afstemming is het belangrijk dat zorgaanbieders het gesprek over de invulling van het extra geld direct starten (zie hier voor meer informatie). 

 

Voor de centrale cliëntenraad is een belangrijke rol weggelegd. Immers de raad zal zijn instemming aan de plannen moeten geven.

Dat betekent dat het voor centrale cliëntenraden zaak is om na te gaan denken over criteria op basis waarvan zij belsuiten om hun instemming te geven (of te weigeren). Wanneer vindt u een plan een goed plan? Aan welke voorwaarden moet zo'n plan voldoen? 

Het gaat hier om meer dan een mogelijkheid voor uw zorgaanbieder om wat meer geld binnen te krijgen. Het gaat om echte kwaliteitsverbetering voor cliënten.

Belangrijk kortom om over met elkaar en met uw zorgaanbieder in  gesprek te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu