Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

Briefing Wkkgz op 13 januari 2016

Er gaat het nodige veranderen op het gebied van kwaliteit en klachten.

In oktober is de Eerste Kamer namelijk akkoord gegaan met de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Begin 2016 is de Wet van kracht. Dat betekent dat er veel zaken veranderen, waar u ook als cliëntenraad mee te maken heeft.

 

Briefing Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Daarom organiseert Zeggenschap.nu op woensdag 13 januari 2016 een briefing voor leden van de cliëntenraad over de Wkkgz.

Briefing staat voor: beknopt, krachtig, to-the-point, richting en route.

 

Inhoud

Tijdens deze briefing wordt u niet alleen geïnformeerd over de inhoud van de nieuwe wet. Tijdens deze briefing is ook aandacht voor de vraag welke initiatieven de raad kan nemen op het gebied van kwaliteit en klachten. Kortom, hoe kunt u als cliëntenraad pro-actief met de nieuwe wetgeving omgaan? 

U vindt hier meer informatie over het programma.

 

Sprekers

De informatie over de inhoud van de wet wordt gegeven door de heer mr. Karel van Dijk. Karel van Dijk is jurist, gespecialiseerd in cliëntenrechten en medezeggenschap. Hij was nauw betrokken bij het lobbytraject voorafgaand aan de Wkkgz en werkt nu aan aanpassing van de modelklachtenregeling voor de ouderenzorg aan de nieuwe wet.

 

De briefing wordt geleid door Wim Eggens. Hij ondersteunt cliëntenraden onder het motto dat een cliëntenraad die initiatief neemt meer voor elkaar krijgt. Een deel van de briefing zal dan ook in het teken staan van de vraag: “welk initiatief kan de raad nemen op dit gebied?”

 

Kosten en andere praktische informatie

U vindt hier meer informatie over tijd, plaats, wijze van aanmelding en kosten.

 

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu