Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

plan van rijn

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen (zie ook link:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-zorg-voor-onze-ouderen.html

Nieuwsbericht | 11-02-2015

Kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor ogen met zijn Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen.
Van Rijn: 'Ik wil in ieder Nederlands verpleeghuis liefdevolle zorg door trotse medewerkers die bijdraagt aan een waardige oude dag. We kennen allemaal de voorbeelden waar betrokken bestuurders, zorgverleners en gewaardeerde mantelzorgers elkaar vinden binnen de muren van een verpleeghuis. Daar ontstaat kwaliteit van zorg en dus kwaliteit van leven.’

Kwaliteit door de ogen van de bewoner
Volgens Van Rijn staat of valt de kwaliteit van zorg met de centrale positie van bewoners. Om dat te bereiken, werkt de bewindspersoon aan het verbeteren van de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan.

Deur wagenwijd open voor mantelzorgers
Wie de bewoners centraal zet, zet diens mantelzorgers centraal. Van Rijn beschouwt hen en zorgverleners ook in het verpleeghuis als partners: zij vullen elkaar aan. Mantelzorgers krijgen daarom een plek aan tafel bij het opstellen van het zorgplan, waarin zij altijd inzage moeten hebben of zelfs eigenaar van kunnen zijn. Hiervoor start in 2015 een proef, in 2017 zou het gemeengoed moeten zijn.

Trotse zorgverleners
In verpleeghuizen past de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers soms niet (meer) bij de zorgbehoefte van (toekomstige) cliënten. Daarom maakt het ministerie van VWS samen met het ministerie van OCW een plan om de aansluiting van schoolbank naar verpleeghuis beter te laten verlopen. Voor een evenwichtige mix van nieuw en ervaren personeel komt de staatssecretaris met een leidraad voor een goede samenstelling van personeel.

Ruim baan voor ambitieuze, goede verpleeghuizen
Kwaliteit vraagt om betrokken bestuurders. Daarom heeft de staatssecretaris de sector zelf gevraagd zelf met een lijst te komen met zaken waar een betrokken bestuurder aan voldoet en een lijst met consequenties als iemand daar niet aan voldoet. Ook zal Van Rijn instellingen die bereid zijn stappen te zetten daarbij helpen, omdat zij zich daarin terecht gehinderd kunnen voelen. 'Ruim baan voor ambitie', aldus de bewindspersoon. 'Ik hoop dat er een voorhoede ontstaat van 200 verpleeghuizen die als voorbeeld voor de rest dienen'.

Nederland verandert, de zorg verandert mee
Om de zorg te verbeteren hebben NPCF, LOC, V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, het Zorginstituut en de IGZ de handen ineen geslagen. Volgens de staatssecretaris zijn er twee prangende redenen waarom dat nu moet gebeuren:

    • Langdurige zorg wordt steeds complexer. Ouderen komen op hogere leeftijd in een instelling wonen en hebben dan steeds meer zorg nodig.
    • Nieuwe generaties ouderen hebben andere wensen en verwachtingen van de zorg. Hervorming langdurige zorg

Het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg is vanaf diens aantreden een van Van Rijn's speerpunten binnen de hervorming van de langdurige zorg geweest. Op 12 juni 2014 schreef Van Rijn aan de Kamer dat kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, omdat we kwetsbare ouderen die van ons afhankelijk zijn de best mogelijke zorg moeten bieden.

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu