Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

de overlegtrap

Het overleg tussen cliëntenraad en zorgaanbieder is vaak een kwestie van balanceren. Balanceren tussen formeel en informeel, tussen procedure en inhoud en tussen vasthouden en toegeven. Op welk moment kies je voor welke opstelling?

Het overleg tussen cliëntenraad laat zich het beste karakteriseren aan de hand van de overlegtrap (zie bijgaande illustratie). 

De plek op de trap waar cliëntenraad en zorgaanbieder zich bevinden is sterk bepalend voor de opstelling van de cliëntentaad.

 

Van de eerste naar de vijfde trede

De cliëntenraad wil een onderwerp bespreken met zijn zorgaanbieder.
Eerst bespreken de leden van de raad met elkaar over welk onderwerp het precies gaat.

De raad bespreekt vragen als: Wat willen we bereiken? Welke eisen en/of wensen hebben wij? Hoe belangrijk is het voor ons? 
Het onderwerp kan van alles zijn. Van de nieuwbouwplannen van de instelling tot de smaak van de soep.

 

Bij de tweede stap plaatst de cliëntenraad het onderwerp op de agenda van het overleg met de zorgaanbieder.

Als vervolgens de bespreking met de zorgaanbieder een resultaat oplevert, waar de cliëntenraad tevreden mee is, dan kan heeft de raad zijn werk goed gedaan en kan het onderwerp van de agenda worden afgevoerd.


De derde trede neemt de cliëntenraad als hij niet tevreden is met de uitkomst van het gesprek.

Als de cliëntenraad mogelijkheden ziet om een beter resultaat te halen, besluit hij om een volgende stap te zetten. In dat geval doet de cliëntenraad zijn voorstel nog eens over, maar dan op schrift en als dat nodig is nog iets beter onderbouwd.


Levert dat onvoldoende resultaat op, dan kan de raad besluiten om een formeel advies in te dienen.

Op de vierde trede is dat het geval. De cliëntenraad adviseert schriftelijk. De raad zorgt ervoor dat hij zijn advies ook op schrift van een goede onderbouwing kan voorzien. In het advies stelt de raad ook termijnen, op welke termijn verwacht hij een inhoudelijke reactie?

 

Cliëntenraad en zorgaanbieder komen op de laatste trede als de zorgaanbieder het advies van de cliéntenraad niet wil opvolgen. In dat geval is het aan de commissie van vertrouwenslieden om een oordeel uit te spreken over de vraag of de zorgaanbieder in redelijkheid daartoe kan besluiten.

 

Hebben raad en zorgaanbieder nu ruzie op die bovenste tredes? 

Nee, er is gewoon sprake van een zakelijk verschil van inzicht. Zowel raad als zorgaanbieder moeten ervoor zorgen dat het dat blijft en dat er geen persoonlijke zaken gaan spelen.
Bewust

Waar je op die trap ook zit. Steeds is het zaak dat de cliëntenraad een volgende stap bewust neemt en zich steeds afvraagte “wat willen we precies bereiken en wat hebben we daarvoor over?

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu