Alles stroomt

ACTUALITEIT

Deze pagina gebruik ik om de aandacht te vestigen en commentaar te leveren op ontwikkelingen die te maken hebben met zeggenschap van cliënten.

Verder geef ik op deze pagina informatie die te maken heeft met het functioneren van de cliëntenraad.

Kies links in de tijdlijn met de + tekens het tijdperk van uw interesse en de artikelen die u wilt lezen.

 

Medezeggenschapsregeling in de nieuwe Wmcz

 Zo zou die regeling eruit kunnen zien klik hier

 

 

 

 

 

20 manieren om te adviseren:

 

De Wmcz bestaat sinds 1996, dus al meer dan 20 jaar adviseren cliëntenraden hun bestuurder / directeur / manager over het te voeren beleid. Dat advies gaat over een breed scala van onderwerpen, van de persoonsgebonden was tot een fusie met het nabijgelegen ziekenhuis, van de sluitingstijden van de receptie tot het beleid op het gebied van de veiligheid van de instelling.

Het “wat” of “waarover” van een advies kent vele gedaanten en hoe zit het met het “hoe”?

Hoe adviseer je de zorgaanbieder?

De cliëntenraad is een adviesorgaan van de bestuurder. Staat er ergens beschreven hoe je dat nu precies moet doen, welke stappen je moet nemen, in welk stadium je je advies moet geven, op welke wijze je moet argumenteren, etc, etc.

Dat staat nergens met zoveel woorden beschreven. Natuurlijk kan je uit de Wmcz een formele procedure destilleren, veel verder kom je als raad niet met de wet. Verder moet je het als cliëntenraad vooral zelf uitzoeken. Het komt aan op het eigen gezonde verstand.

 

Hoe adviseer je de zorgaanbieder?

Hieronder 20 antwoorden op die vraag. Let op, want het zijn geen adviezen! Althans niet allemaal. Het zijn 20 antwoorden op de vraag hoe je een advies geeft, die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen. Sommige van die antwoorden komen heel dicht bij de bedoeling van de cliëntenraad, andere blijven daar wat verder van weg en sommige heel erg ver…

 

20 manieren om te adviseren.

Niet, hoewel geen advies eigenlijk ook een advies is, namelijk een positief advies.

Tijdens de overlegvergadering, het advies is terug te lezen in het verslag.

Ongevraagd, omdat de cliëntenraad een onderwerp hoog op de agenda heeft gezet

Schriftelijk, dan kun je er op een later moment (bijvoorbeeld bij de evaluatie van het uiteindelijke besluit) nog eens op teruggrijpen.

Met een uitgebreide argumentatie gebaseerd op wensen en behoeften van cliënten, je bent nu eenmaal cliëntenraad.

Zonder enige argumentatie behalve dan: We zijn tegen, want het is niet in het belang van de cliënten.

Helemaal aan het eind van de inhoudelijke voorbereiding, waar je als raad niet bij betrokken bent geweest (soms niet eens vanaf wist). Het besluit is al kant-en-klaar en er hoeft alleen nog maar een formeel noodzakelijk advies te komen.

Mondeling, niemand die nog weet wát er nu precies is geadviseerd.

Terwijl je de bestuurder toevallig tegenkomt op de gang.

Na uitgebreid overleg door de cliëntenraad.

Binnen een redelijke termijn, die overigens van adviesvraag tot adviesvraag kan verschillen.

Na ruggespraak met de achterban en daardoor pas een maand of drie nadat het advies is gevraagd.

Zonder last of ruggespraak wat wel sneller gaat, maar loop je de achterban niet voorbij?

Vertrouwelijk, zonder dat de achterban ervan afweet.

Na een afweging van de belangen van de cliënten, dat ligt voor de hand, maar gebeurt niet altijd.

Op basis van bedrijfseconomische of organisatorische motieven, zonder oog voor belangen van cliënten.

Op basis van een adviesvraag, waarin wordt ingegaan op de achtergronden van het besluit, mogelijke alternatieven en consequenties van het besluit voor cliënten.

Op basis van een adviesvraag, waarin helemaal niet wordt ingegaan op de drie bovengenoemde zaken.

(Bijna) ongemerkt, doordat de cliëntenraad vanaf het begin van het besluitvormingsproces daarbij is betrokken. De betrokkenheid van de raad is maximaal, maar het formele advies is slechts een hamerstuk.

Volgens een correcte procedure (Zie de WMCZ).

 

En er is vast nog wel een 21e manier te bedenken!

Wanneer hebben jullie voor het laatst geadviseerd? En hoe is dat gedaan?

Laat het me weten! Mail naar w.eggens@zeggenschap.nu

 

Wil je meer weten over hoe je als cliëntenraad met gezag advies kunt uitbrengen? Laat het me weten.

 

 

 

 

 
  Snelle links       Contactgegevens  
  Even voorstellen
Training & Coaching
Ondersteuning
Actualiteit
Contact
  Zeggenschap.nu
werkt voor cliëntenraden
én voor zorgaanbieders.
  ZEGGENSCHAP.NU
Wim Eggens
T: 06 511 30 518
E: w.eggens@zeggenschap.nu